Znak T-7

Znak T-7

tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znak :T-7 , tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

Znak T-7

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe