Znak T-6a

Znak T-6a

tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Tabliczka umieszczona pod znakiem D-1 wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak :T-6a , tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Znak T-6a

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe