Znak T-5

Znak T-5

tabliczka wskazująca początek drogi krętej

Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym A-3 lub A-4 wskazuje początek drogi krętej.

Znak :T-5 , tabliczka wskazująca początek drogi krętej

Znak T-5

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe