Znak T-4

Znak T-4

tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym A-3 lub A-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa.

Znak :T-4 , tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

Znak T-4

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe