Znak T-3

Znak T-3

tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

Znak :T-3 , tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Znak T-3

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe