Znak T-28

Znak T-28

tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

Znak :T-28 , tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

Znak T-28

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe