Znak T-27

Znak T-27

tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Znak :T-27 , tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

Znak T-27

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe