Znak T-26

Znak T-26

tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony palcu.

Znak :T-26 , tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

Znak T-26

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe