Znak T-25b

Znak T-25b

tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

Znak :T-25b , tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

Znak T-25b

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe