Znak T-25a

Znak T-25a

tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.

Znak :T-25a , tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

Znak T-25a

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe