Znak T-23j

Znak T-23j

tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.

Znak :T-23j , tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę

Znak T-23j

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe