Znak T-23i

Znak T-23i

tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi

Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

Znak :T-23i , tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi

Znak T-23i

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe