Znak T-23h

Znak T-23h

tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi.

Znak :T-23h , tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi

Znak T-23h

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe