Znak T-23g

Znak T-23g

tabliczka wskazująca trolejbusy

Tabliczka wskazująca trolejbusy.

Znak :T-23g , tabliczka wskazująca trolejbusy

Znak T-23g

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe