Znak T-23d

Znak T-23d

tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą.

Znak :T-23d , tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

Znak T-23d

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe