Znak T-22

Znak T-22

tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Znak :T-22 , tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

Znak T-22

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe