Znak T-20

Znak T-20

tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

Znak :T-20 , tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

Znak T-20

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe