Znak T-2

Znak T-2

tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

Znak :T-2 , tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Znak T-2

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe