Znak T-1b

Znak T-1b

tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

Znak :T-1b , tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

Znak T-1b

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe