Znak T-14

Znak T-14

tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-30 wskazuje miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce.

Znak :T-14 , tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Znak T-14

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe