Znak T-13

Znak T-13

tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-30 wskazuje odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

Znak :T-13 , tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

Znak T-13

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe