Znak T-12

Znak T-12

tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-30 wskazuje podłużny uskok nawierzchni.

Znak :T-12 , tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

Znak T-12

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe