Znak T-11

Znak T-11

tabliczka wskazująca przeprawę promową

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-30 wskazuje przeprawę promową.

Znak :T-11 , tabliczka wskazująca przeprawę promową

Znak T-11

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe