Znak T-10

Znak T-10

tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

Tabliczka umieszczona pod znakiem A-30 wskazuje przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.

Znak :T-10 , tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

Znak T-10

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe