Znak T-1

Znak T-1

tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego

Znak :T-1 , tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

Znak T-1

Tabliczki do znaków
Znaki drogowe