Tabliczki do znaków

Tabliczki do znaków drogowych stosuje się w celu sprecyzowania sposobu dostosowania się kierującego do danego znaku, pod którym taka tabliczka została umieszczona