REGULAMIN

§ 1

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić po wysłaniu z adresu email użytego przy rejestracji informacji z prośbą o całkowite usunięcie danych kierując prośbe na adres admin(at)maxiauto.pl.

3. Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako wydawcy portalu maxiauto.pl NIE PRZEKAZUJEMY, NIE SPRZEDAJEMY i NIE UŻYCZAMY zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie użytkownika, lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne.
Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

4. Linki do innych stron internetowych

Umieszczamy na stronach portalu maxiauto.pl linki umożliwiające użytkownikom przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

5. Materiały zawarte w portalu MAXIAUTO.PL są własnością ich autorów. Materiały znajdujące się w Portalu MAXIAUTO.PL mogą podlegać ochronie prawnej, dlatego nie mozna ich wykorzystywać do celów KOMERCYJNYCH.

6. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższego regulaminu, oraz warunków korzystania z portalu maxiauto.pl prosimy o wysyłanie uwag na adres: bok(at)maxiauto.pl

§ 2

1. Portal MAXIAUTO.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych a w szczególności cen prezentowanych na stronach www.maxiauto.pl. Wszystkie treści zawarte w portalu maxiauto.pl są treściami informacyjnymi i nie stanowią oferty handlowej.

§ 3

Portal MAXIAUTO.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. Dalsze korzystanie ze stron przez Użytkownika będzie zgodne z regulaminem obowiązującym w momencie użytkowania strony.

§ 4

Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu, rozstrzygane będą przez sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej właściwe dla siedziby Właściciela Portalu MAXIAUTO.PL.

§ 5

Do stosunków powstałych na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy systemu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy polskiego prawa cywilnego.

$ 7

Do serwisu maxiauto.pl należą również wszystkie subdomeny nazwa_subdomeny.maxiauto.pl. Korzystając z serwisu Maxiauto.pl akceptujesz wszystkie warunki regulaminu.