Nasi technicy zostali juz powiadomieni o problemie. Prosze spóbować później